Simrishamn

Kommunen vill inte ha gasledning

Simrishamns kommun säger nej till planerna på en gasledning på Östersjöns botten. Det framgår av kommunens remissvar till näringsdepartementet.

Det är företaget Nordstream som vill bygga en gasledning för att transportera gas från Ryssland genom Östersjön.

Ärendet är ute på remiss hos berörda myndigheter, länsstyrelser och kommuner längs Östersjökusten.

Simrishamns kommun bedömer att gasledningen skulle påverka fiskerinäringen negativt, bland annat genom att begränsa trålfiskemöjligheterna.

Dessutom är det oklart vilka konsekvenser en gasledning skulle få för den allmänna marina naturmiljön, skriver kommunekolog Bengt Bengtsson i yttrandet.