Osäkra operationer återupptas

Ledningen för kirurgikliniken på SU Östra stoppade ifjol sina pågående försök med att operera bort blindtarmen genom munnen. Men nu finns planer på att återuppta de kontroversiella försöken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

– Efter att vi genomfört tre operationer, var det en patient som drabbades av svåra komplikationer. Och i samband med en analys fann vi att tekniken kanske inte var fullt utvecklad. Man måste utvärdera det vetenskapligt och då krävs andra och större studier, säger Ulf Angerås, verksamhetschef för Kirurgikliniken på SU Östra, där man inte har för avsikt att återuppta försöken.

Den nya metoden som heter "operation utan ärr" och som innebär att man opererar blindtarmen genom munnen är kontroversiell. Som Västekot tidigare berättat har hittills bara 50 patienter i världen framgånsrikt opererats med den här metoden. SU Östra avbröt vidare försök med den omtvistade metoden efter att en patient blev allvarligt skadad. Men nu skall försöken fortsätta i Borås.

Ulf Angerås kommenterar detta såhär.

– Vi kan bara ha en uppfattning och så får Borås svara för sig själva. Jag vet inte vad som hänt utvecklingsmässigt, om de tekniska svårigheterna är övervunna. Det vågar jag inte säga.