Kalmar län

Graviditet - en konjunktursfråga

Antalet gravida har ökat kraftigt i länet, jämfört med förra året. Vad det beror på, vet ingen exakt idag, men kan ha med lågkonjunkturen att göra, det tror iallafall den blivande pappan Niklas Södbris från Kalmar, men som nu är bosatt i Mönsterås.

- Tyvärr är det många som lever med socialbidrag idag, och att skaffa barn är en inkomst, säger Niklas Södbris till Sveriges Radio Kalmar. Men det var inte av den anledningen som Niklas Södbris själv valde att skaffa barn, utan helt tvärt om. Niklas har nämligen fått en anställning precis.

Men om man ser tillbaka på tidigare lågkonjunkturer, så är det precis tvärtom.

Under lågkonjunkturen så minskar barnafödandet. Och när det sen vänder och framtidstron och jobben kommer tillbaka så ökar också barnafödandet igen. Något som inte stämmer överens med den kris vi nu är i.

Lena Brissman verksamhetschef för mödravårdscentralerna i södra Kalmar län, menar att det kan ha med krisen att göra, men också tack vare att det är många i fertil ålder just nu.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se