رمضان زرد و آبی

روزهای اخیر رسانه های سوئد، مطالب زیادی در مورد ماه رمضان، چگونگی بجا آوردن مراسم این ماه از سوی نوجوانان وهمچنین تاثیر آن در بالا گرفتن معاملات و خرید و فروش در این ماه در سوئد، اختصاص داده اند. در این مورد، صبح امروز، برنامه ی صبحگاهی شبکه اول رادیو سوئد، P1morgon گزارش ویژه ای تحت عنوان اسلام زرد و آبی، Blågul islam  ، اشاره به اسلام سوئدی، پخش شد.

در این گزارش از جمله چنین بیان می شود که ماه رمضان، دیگر پدیده ای بیگانه در سوئد نیست . این تنها جامعه ی سوئد نیست که متاثر از اسلام است بلکه اسلام در سوئد نیز بی تاثیر از این جامعه نیست.  در این گزارش گفتگویی انجام شد با محمد فضل هاشمی پروفسور در رشته تاریخ اندیشه در دانشگاه اومئو. در این رابطه گفتگویی نیز پژواک با وی انجام داده است که میتوانید آنرا در فایل صوتی زیر بشنوید..