Verdandi hoppas på Vänersborgsbostäder

Trollhättans kommun köper tjänster av föreningen Verdandi, som arbetar med att hjälpa missbrukare med boendestöd och annat. "Social arbetsträning" har Verdandi hos bostadsbolaget Eidar, sedan flera år, med arbetslag som hjälper fastighetsskötarna med jobb som annars inte skulle bli gjort. Nu vill Verdandi utöka arbetsträningen och samarbeta också med andra bostadsbolag. Längst har man kommit med Vänersborgsbostäder, där ett par personer kan få arbetsträna med fastighetsskötarna på Kastanjevägen, säger Rasken Andreasson på Verdandi.