Landstinget sparar - patienter tvingas byta läkare

I Trosa kommer landstinget att dra in en subventionerad läkartjänst på Trosa privatläkarmottagning från och med nästa år. Det betyder att mellan 1500-2000 patienter måste byta läkare och vända sig till Trosa vårdcentral i stället. Enligt landstinget kommer indragningen att spara pengar, men många patienter är oroliga att köerna kommer öka och att man ständigt blir hänvisad till olika läkare.
- Det är inte lätt att bara flytta om personliga relationer. Det handlar ju om trygghet och förtroende som har byggts upp under flera år, säger Börje Löfgren är läkare på Trosa privatläkarmottagning. Det fria vårdvalet blir alltså inte så fritt längre för många patienter i Trosa. Å andra sidan har man betydligt fler läkarbesök per person där än i andra delar av länet. Från landstingets sida vill man få ner antalet läkarbesök i Trosa och menar att även om man tar bort en läkartjänst på Trosa privatläkarmottagning kommer att nå målet på 1600-1800 patienter per läkare. Lennart Persson är hälso och sjukvårdschef. - Eftersom vi ska se till att ha en sjukvård på lika villkor för en befolkning på 80 000 kan jag inte särbehandla en del av befolkningen när jag kan se att vi egentligen har större behov av att stärka primärvård på andra håll än i Trosa kommun. Patienterna inte informerade Landstinget har som mål att ha full bemanning på Trosa vårdcentral under 2004. Nånting man inte haft så här långt. Hittills har man heller inte informerat dom patienter som kommer att beröras av att den subventionerade läkartjänsten försvinner. Landstinget kommer dock ha ett informationsmöte under måndagen i Folkets hus i Trosa angående den framtida vården i stort. Lennart Persson anser inte att man är sent ute. - Patienterna kommer att bli informerade och vi kommer att ha en övergångsperiod som gör att jag som patient inte ska behöva känna att jag inte har tillgång till läkare beroende på det behov jag har av medicinsk behandling eller uppföljning. Det ligger ju i vårt uppdrag att se till att lösa det även om några patienter får byta läkare.