Trafik

Otrygga rastplatser i Sverige

Rastplatserna längs svenska motorvägar är fina men otrygga. Det konstaterar den internationella trafiksäkerhetsorganisationen EuroTest efter att ha granskat 101 rastplatser längs de stora motorvägarna i Europa.

I Sverige kontrollerades fyra rastplatser längs E6. Två av dem finns i Bohuslän; Överby i Strömstad och Spekeröd i Stenungsund.

På Spekeröds rastplats vill Vägverket sätta upp övervakningskameror, men justitiekanslern säger nej med hänvisning till den personliga integriteten.