Den värmländska skogen missköts

Det är inte bara älgen och den dåliga återplanteringen vid avverkning som hotar länets skogsbruk. Hälften av länets ungskogsmark behöver röjas, enligt Skogsvårdstyrelsen.
Träden som växer upp blir korta och smala och duger inte till timmer vilket betyder att värdet på skogen blir lågt och sågverken blir utan råvara, säger länsjägmästare Jonas Enström vid Skogsvårdsstyrelsen Värmland - Örebro.