Konsument

Västtrafik lyssnar på kritik

Västtrafik lyssnar på allmänhetens kritik och går ut med mer information om det nya pris- och betalsystemet. Dessutom skjuts sälj- och användningsstoppet av 100-kortet i Göteborg fram med en månad. Syftet att resenärerna lättare ska kunna lära sig den nya laddningen.

– Vi har underskattat övergången från hundrakorten till Västtrafikkortet i Göteborg. I övriga delar av regionen har det varit lättare, sannolikt beroende på att de kort som funnits där har varit mer lika Västtrafikkortet, skriver Lars Backström, vd på Västtrafik i ett pressmeddelande.

Innan året är slut ska kollektivtrafiken i hela Västra Götaland ha ett gemensamt pris- och betalsystem. Införandet av kontoresor, som ersätter 100-kortet i Göteborg, är det sista steget i denna förändring.

Enligt den ursprungliga planen skulle det gamla systemet upphöra att gälla från och med 31 oktober och säljstopp var satt till 1 september.

Under de senaste veckorna har Västtrafik fått ta emot en hel del kritik av det nya systemet och informationen kring detta. Västtrafik har i dag beslutat om ett flertal åtgärder som ska förstärka informationen kring det nya systemet. Man har dessutom beslutat att skjuta på sälj- och användningsstoppet av de gamla 100-korten med en månad.

Det innebär att försäljningen av 100-korten upphör 1 oktober och att användningen upphör den 1 december.

– Det viktigaste för oss är självklart att våra kunder upplever det nya systemet som bra och enkelt att använda. Vi har inte lyckats förklara hur systemet fungerar och vill därför ge våra resenärer förstärkt information och mer tid att lära och vänja sig, säger Lars Backström.