Bärplockarna får ingen hjälp från Sverige

De thailändska bärplockarnas situation har nu hamnat på regeringens bord. Sedan i går finns 200 plockare i Luleå efter att de protesterat mot sina arbetsförhållanden. Under dagen har arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin diskuterat frågan med den thailändske arbetsmarknadsministern. Men någon hjälp från Sverige är inte på gång enligt Littorin.

- Det här är i första han en uppgift för bärplockarna och deras arbetsgivare, det thailändska bemanningsföretaget, att se till att de avtal som finns också uppfylls.

Är det också dom som ska stå för hemresan?

- Ja, det är den information som den thailändske arbetsmarknadsministern har fått av den thailändska arbetsgivaren. 

Situationen med de Thailändska bärplockarna i Luleå är minst sagt rörig. Två hundra bärplockare, de flesta från Västerbotten, är kvar i sedan igår efter att de protesterat i samband med att den thailändske arbetsmarknadsministern var på besök.

Varför plockarna inte ville åka hem till sina förläggningar är inte helt klarlagt, framför allt beroende på de språkproblem som är. De som stannat menar att de är rädda för att åka tillbaka, men vad de är rädda för är svårt att få fram. En del säger att på förläggningen finns pass och biljett hem, med att de inte vågar åka dit och hämta dem. Men att det skulle ha förkommit hot från bärföretagen har Ivan Harnesk, ordförande för SBIF, Skogsbärbranchens intresseförening, svårt att tro.

- Det låter jättekonstigt att de svenska företagen skulle hota de med någon form av pålaga, säger Ivan Harnesk.

Det är mycket som är oklart med det som är klart är att de som protesterar inte tjänat några pengar på bärplockningen. De har skulder för resan hit och en del har skulder för uppehälle, bilhyra och bensinkostnader här i Sverige.

Songpon kommer att få arbeta i ett år för att betala tillbaka skulden på 23 000 kronor han har för resan hit.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se