Ekots granskning

Kristna irakier vill få ärenden omprövade

Hundratals kristna irakier som fått besked om att de ska utvisas från Sverige har nu organiserat sig. De kräver att regeringen granskar deras ärenden igen. I går samlades mer än 150 utvisningshotade irakier i domkyrkan i Linköping.

- Vi har organiserat oss och bett Svenska kyrkan i Linköping om hjälp för att få träffa politiker och göra vår röst hörd. Vi vill berätta om vår svåra situation i Irak och här i Sverige som avvisade, säger Schumer al-Bazi och Muneer Danyel Youkhana som är beredda att lämna över 400 utvisningsärenden till regeringen, bara från kristna irakier i Östergötland.

Över 150 personer samlades i Linköpings domkyrka i går, avvisade barn och gamla, kvinnor och män, och många som kommit fram från att ha gömt sig. De berättade om mord och tortyr, och om hot och kidnappningar, och några sa att de inte vågat ta med sina barn av rädsla för att polisen skulle gripa dem redan under mötet.

Budskapet till de samlade politikerna och till den svenska regeringen var att migrationsmyndigheterna inte tar hänsyn till den allvarlig situationen för minoriteterna i Irak. Trots att antalet personer i de grupperna har halverats i landet sedan 2003.

- Så var är minoriteterna i dag? Var är de kristna, mandéerna, shabaks, yezideerna, ingen av dem återvänder till Irak, säger Muneer Danyel Youkhana, en av över 10 000 irakier som ska utvisas från Sverige.

- Situationen förvärras för varje dag. Irak har delats upp mellan de stora grupperna, kurder, shia- och sunnimuslimer, och minoriteterna har ingen plats kvar. Det finns över 500 anmälningar om bombningar av kyrkor och annat grovt våld mot kristna på Iraks justitiedepartementet, men ingen hålls ansvarig. Så var finns rättvisan i Irak? Det är nog nu.

Han vill överlämna 400 utvisningsärenden till den svenska regeringen som de avvisade anser är fattade på felaktiga grunder, på en djup okunskap om det svåra läget för minoriteterna i Irak.

Riksdagsledamoten Karin Granbom Ellison sa efter mötet att Folkpartiet vill tillsätta en utredning för att se över utlänningslagen. Partiet vill också förbättra migrationsmyndigheternas rutiner när man hämtar information om länder dit människor ska utvisas.

Och Socialdemokraternas Anne Ludvigsson anser att inga kristna irakier bör utvisas till Irak i dag.

– De irakiska myndigheterna klarar inte av att skydda de människor som återvänder och då gäller verkställighetshinder för att skicka tillbaka kristna asylsökande, säger Anne Ludvigsson.

Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se

Nuri Kino
nurikino@gmail.com