Avhopp i föreningar ökar risken för drogmissbruk

Två tredjedelar av de ungdomar som hamnar hos socialtjänsten i Skövde kommun är inte engagerade i föreningslivet. Nu har ett projekt startats för att stoppa avhoppen. - Får vi behålla de här ungdomarna i föreningslivet skulle det kanske inte gå så illa, säger Lena Ludvigsson på socialtjänsten i Skövde.
Det var när hemförhållanden, skolgång och fritidsvanor undersöktes hos ungdomar på glid, som socialtjänsten upptäckte att två tredjedelar av de här ungdomarna inte är med i någon förening. En del av ungdomarna hade varit engagerade i idrottsföreningar, men hade slutat av olika anledningar. Det här "utanförskapet" förvärrade ungdomarnas sociala problem. Socialtjänsten kontaktade drog- och alkoholsamordnaren i Skövde kommun och SISU idrottsutbildarna, som fick pengar från regionen att starta projektet Tillsammans. Hittills ingår fyra idrottsföreningar i Skövde i försöket, att fånga upp ungdomar som är på väg att lämna föreningslivet. - I dag hoppar många från förening till förening. Det gäller att få upp föreningskänslan, säger Tina Gustavsson från SISU idrottsutbildarna.