Vägverket förvärrar trafikaos

Trots att Vägverket vill ha så lite trafik som möjligt på vägar som byggs om, så hänvisar man just nu själv trafiken till en väg där det pågår vägarbeten.

De bilister som åker 185:an mellan Mullsjö och Bottnaryd ombeds ta en annan väg, på grund av Vägverkets arbete där. Men bilisterna hänvisas till 195:an istället - en väg som nu görs om med vajerräcken.

- Det var inte meningen från början att det skulle bli så här, säger Beiet Ivarsson, byggledare på Vägverket.

195:an mellan Hedenstorp och Bankeryd skulle egentligen byggts om förra året, men en överklagan av projektet gjorde att det drog ut på tiden och är igång först nu istället. Samma sensommar och höst som 185:an mellan Mullsjö och Bottnaryd byggs om.

Lite olyckligt, men inget av projekten kan vänta, enligt ansvariga.

- Behovet är ju stort på båda vägarna, säger Beiet Ivarsson.

På 185:an passerar 1 200 bilar om dagen, trafikanterna ombeds redan nu ta andra vägar och om en månad tvingas de till det när 185:an stängs under drygt två veckor. Men Beiet Ivarsson tror att trafiken kommer att fungera ändå.

- Vi vet ju att alla fordonen på 185:an inte väljer just 195:an utan vi räknar med att hälften ungefär kommer att välja mindre parallella vägar som till exempel Bjurbäck och Nackebo, säger Beiet Ivarsson.

Jessica Sonelius
jessica.sonelius@sr.se