PPM-sparare lämnar Skandia

Många som valt Skandiafonder i PPM-sparandet, har valt att byta till andra fonder under det att det stormat kring försäkrings-bolaget.
Nya siffror från Premiepensionsmyndigheten visar att drygt 5 000 personer sålt sina andelar i Skandias ppm-fonder under perioden 22 september och 9 oktober. Publiciteteten kring Skandia har varit omfattande just de två veckorna. Flera utredningar har pekat på tveksamheter i ledningarna för de båda bolagen Skandia AB och Skandia Liv. Det gäller internaffärer mellan bolagen, det gäller bonusutbetalningar, och lägenhetsaffärer.