Länet

Varg kan följas på webben

Nu när jaktsäsongen har inletts är det många jakthundsägare som är intresserade av att veta var det finns varg i markerna. Genom ett samarbete mellan Viltskadecenter, projektet Skandulv och Svenska Jägareförbundet kan nu allmänheten via en webbsida följa radiomärkta vargar i länet och se deras senaste säkerställda position.

Rapporteringen påverkas av kvaliteten på GSM-täckningen.

"Vargwebb" är sökordet man kan använda för att hitta Internetsidan som administreras av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Adressen är http://webmap.slu.se/website/vargwebb/viewer.asp.

Den vargtik som befunnit sig i Härjedalen kan följas om man väljer fliken "vandringsvarg revir".

Rapporteringen kan bli ojämn, och det kan dröja flera dagar mellan varje position och eftersom vargar kan röra sig snabbt över långa sträckor finns inga garantier för att vargen befinner sig på samma plats som angivet på Internetsidan.