Dyrare att åka gratis

Nu höjer Västtrafik straffavgiften för gratisåkare, den som inte kan visa upp en giltig biljett på bussen ska betala 1000 kronor istället för 600.
Västtrafik, som förlorar 35 miljoner varje år på uteblivna biljettintakäter, har också bett åklagare att utreda om den organisation som betalar böterna för gratisåkare än olaglig.