Högt blodtryck kopplat till minnesproblem

En stor amerikansk studie visar ett tydligt samband mellan högt blodtryck och minnessvårigheter hos äldre personer. Förhöjt undre blodtryck ökade risken för både problem med minne och koncentration.

Blodtryck brukar anges med två siffror, till exempel 120 över 80, och studien visade att ett högt undre blodtryck, alltså den andra siffran, hade högre risk att drabbas av koncentrationssvårigheter och minnesproblem. För varje tio enheter högre blodtryck, ökade risken med sju procent

Tidigare forskning har visat att ett högt undre blodtryck kan leda till en försvagning av små blodkärl i hjärnan, vilket kan leda till små hjärnskador.

Forskarna bakom studien, som publiceras i tidskriften Neurology, hoppas att studien ska visa på vikten av att behandla högt blodtryck.