Mögelsanering farlig för boende

Det är farligt för de boende i de nedgångna lägenheterna i bostadsområdet Herrgården i Rosengård i Malmö att bo kvar när deras badrum ska mögel- och asbestsaneras. (SR Malmö)