Sametinget oroat av nedskärningar inom SVT

Sametinget är mycket oroat av förslaget på nedskärningar inom Sveriges Television och besparingarna inom Sveriges Radio och känner att dom samiska programmen är hotade.
Sametingets styrelseordförande, Lars-Anders Baer, har skrivit till de två företagens verkställande direktörer och begärt ett klarläggande av vad som ska hända med dom samiska sändningarna i respektive bolag. Lars Anders Baer säger i ett pressmeddelande att det finns skäl att befara att SVT Sápmi från att ha varit en av dom minsta produktionsenheterna inom SVT blir den absolut minsta enheten om SVT genomför sin plan. - SVT:s förslag innebär, vad vi förstår, att SVT Sápmi klassas som lokalredaktion där ingen fast bemanning för allmän-tv ska finnas. - Det innebär vidare,vad vi förstår, att den fast anställda bemanningen för samiska allmän-tv avvecklas och att reportrarna på Oddasat ska ombesörja produktionen av samisk samhällsprogram, dokumentärer samt barnprogram. Det är ett omöjligt upplägg, säger Lars-Andres Baer