Risk att lappfogdesystemet införs hävdar ombud

Länsstyrelsen försöker införa lappfodgdesystemet. Den slutsatsen drar Handölsdalens juridiska ombud, Lars Wilhelm Svonni i medlemskapsaffären där länsstyrelsen anser att en tidigare dräng är medlem sen han förvärvat renar i Handölsdalen.
Handölsdalens ombud Lars Wilhelm Svonni säger att när man deltar i renskötseln enligt den 11 paragrafen i rennäringslagen så har man lagligen sina egna renar på bete inom sambyns betesområde. Men i det här fallet så saknar personen i fråga renmärke. - Att han är dräng har överhuvudtaget ingen betydelse enligt rennäringslagens synsätt. Men han är ju barn i byn? - Jo, men 11 paragrafen i tredje stycket av rennäringslagen säger att för att automatiskt vara medlem så måste man vara hemmavarande barn. Han har blivit adopterad vid 38 års ålder och han bor bevisligen inte hemma hos adoptivmodern. Om det här skulle gå igenom i länsstyrelsens ögon sätt. Vilka prejudikat tror du det öppnar? - Det går inte att överblicka. Skulle det vara så att överinstanderna, länsrätten och kammarätten, skulle komma till samma slutsats som länsstyrelsen, då är man på väg att i förvaltningen återskapa lappfogdesystemet. Obegripligt beslut Lars Wilhelm Svonni anser att beslutet från länsstyrelsen är obegripligt och att länsstyrelsen inte alls bryr sig om rennäringslagen blir ju ohanterligt för samebyarna. - Om länsstyrelsen inte följer rennäringslagen vad ska man då rätta sig efter, säger Lars Wilhelm Svonni.