Rökpauser kostar pengar

De kommunanställdas rökpauser kostar arbetsgivarna 2,6 miljarder kronor per år, enligt Folkhälsoinstitutets beräkningar. Det motsvarar 6 000 heltidstjänster.

Den beräknade tidsåtgången för rökpauser bygger på genomsnittlig tid för att röka en cigarrett, totalt cirka 30 minuter per dag. Kostnaden för röktiden blir då 31 300 kronor per rökare och år.

En rökare har även i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke-rökare, enligt Folkhälsoinstitutet. Det kostar arbetsgivaren 13 700 kronor per rökare och år. Arbetsgivarens totala kostnad för rökningen blir därmed 45 000 kronor per rökare och år.