Ekonomi

Nytt hopp för New Wave

Beskedet i halvårsrapporten för kläd- och presentföretaget New Wave Group gav den pressade aktiekursen en kraftig skjuts uppåt.

New Wave, som kontrolleras och leds av finansmannen Torsten Jansson från Dingle, redovisar försämrad vinst och omsättning för andra kvartalet, jämfört med motsvarande period 2008. Och prognosen för helårets resultat sänks.

Men aktiemarknaden tog i stället fasta på Janssons besked om en ny överenskommelse avseende New Waves finansiering:

"Detta ger oss trygghet för de kommande åren även om vi skulle se en ytterligare försämring i konjunkturen, vilket jag i dag dock inte tror", skriver han i rapporten.

New Wave uppvisar också ett kraftigt förbättrat kassaflöde, en högre soliditet och en kraftigt minskad skuldsättningsgrad. Allt detta bidrog till att blåsa bort farhågorna om att bolaget ska tvingas göra en nyemission.

Vinsten före skatt för New Wave uppgick till 82,6 miljoner kronor under andra kvartalet, jämfört med 112,5 miljoner kronor ett år tidigare. Omsättningen var 1 023 miljoner kronor, jämfört med 1 245 miljoner kronor andra kvartalet 2008.

Torsten Jansson räknar med att marknaden förblir svag under resten av 2009 och tror inte att helårsvinsten når upp till fjolårets nivå.

TT