Forskare

Oljebetor kan snart bli verklighet

Fler oljeväxter än raps kan bli en ny odlingsbas för gotländska lantbrukare i framtiden. Snart kan gotländska lantbrukare kanske odla oljebetor, oljehavre och oljekål som växelbruk, enligt Anders Carlsson, som är forskare i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet.