Karlstad

Lärarutbildningar får godkänt

Nio kritiserade lärarutbildningar i landet, bl a i Karlstad, har förbättrat sig tillräckligt för att få behålla sina examensrätter. Det har Högskoleverket beslutat.

Utbildningarna fick sin examensrätt ifrågasatt efter en större granskning i fjol.

Men Högskoleverkets uppföljning visar att samtliga nu håller måttet.

– Högskolornas ledningar har tagit den här frågan på allvar, säger universitetskansler Anders Flodström i ett pressmeddelande.

Men en genomgående svaghet i de flesta lärarutbildningar är bl a att alltför många lärarstudenter skriver uppsatser i grupp, och alltså inte bedöms individuellt, enligt Högskoleverket.