Mindre olja i havet

Antalet avsiktliga oljeutsläpp i Östersjön har minskat stadigt de senaste 10 åren. Under 2008 minskade utsläppen med 10 procent jämfört med året innan, och sedan 1999 har antal oljeutsläpp halverats.

Helsingforskommissionen för statistik över utsläpp som upptäcks från spaningsflyg och satellitbilder. Minskningen har skett, trots att fartygstrafiken i Östersjön har ökat kraftigt samtidigt som miljöövervakningen har skärpts.