En miljard till vaccin

Regeringen har beslutat att ge landstingen en miljard kronor för att planeringen av vaccineringen mot influensa A(H1N1) ska kunna fortsätta i hög takt.

– Jag säger bara "äntligen!", säger Ismail Kamil (fp), landstingsråd i Uppsala län.

Folkhälsominister Maria Larsson påpekar att det enligt ett avtal är landstingens ansvar att betala vaccineringen, men att extraordinära omständigheter, där en pandemi kommer i samband med en konjunkturnedgång, gör att regeringen nu hjälper till.

Sveriges Kommuner och Landsing har rekommenderat att vaccinet blir gratis för alla, något som Maria Larsson tror att samtliga landsting kommer att följa.

– Vi har hela tiden sagt att det här är en nationell angelägenhet. Jag tycker det är bra att staten har fått sitt förnuft tillbaka, att man ska betala åtminstone en del, säger Ismail Kamil (fp), landstingsråd i Uppsala län.

Är det tillräckligt?

– Jag anser inte att det är tillräckligt, men det är bättre än ingenting. Den här miljarden innebär för Uppsala läns del cirka 30 till 35 miljoner i bidrag.

Hur mycket borde de gå in med?

– Hela kostnaden borde ligga på staten, eftersom det är massvaccinering där det är smittskyddslagen som gäller. Det är Socialstyrelsen som har bestämt att det ska vara på det sättet. Då vore det faktiskt klokt att staten stod för hela kostnaden, säger Ismail Kamil till Upplandsnytt.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se