sverige

Landstingen får pengar för vaccinering

Landstingen får en miljard kronor extra av staten för att klara av massvaccineringen mot den så kallade svininfluensan. Pengarna ges eftersom influensaspridningen kommer samtidigt som det ekonmiska läget är så kärvt.

– Vi ser att landstingen just nu har en mycket besvärlig situation eftersom en pandemi där vi ska massvaccinera Sveriges befolkning sammanfaller med en lågkonjunktur. Vi vill verkligen signalera till landstingen att eftersom det är en extraordinär situation så vill vi inte att förberedelsearbetet på något sätt utan det ska gå med högsta hastighet. Det gör att regeringen har beslutat att skjuta en miljard kronor, säger Maria Larsson.

Ända sedan det blev klart att Sverige kommer att erbjuda vaccin till hela befolkningen mot den så kallade svininfluensan har landstingen begärt extra pengar för att klara av notan. Tidigare i somras har folkhälsoministern avböjt kraven, men nu kommer alltså ändå en miljard extra. 

Landstingen själva har beräknat kostnaden för att vaccinera svenska folket till mellan två och tre miljarder kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som staten nu erbjuder.

Många landsting har också pekat på risken för att övrig vård kommer att bli lidande när vaccineringen drar igång, men folkhälsominister Maria Larsson tonar ner det problemet.

– Vissa andra saker kanske kommer lite på undantag, men det är viktigt att den som är svårt sjuk ska ha fortsatt tillgång till vård. Det tror jag inte att det finns någon som betvivlar, säger Maria Larsson.

Särskilt utsatta grupper kommer att ges förtur vid vaccineringen. Det handlar om personer med astma och luftrörsbesvär, diabetes, hjärtbesvär och gravida kvinnor.

Stockholms läns landsting får drygt 200 miljoner av miljarden, enligt finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M). Men enligt sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP), täcker det bara cirka en fjärde- eller en femtedel av landstingets kostnader för vaccinationerna.

Pengarna kommer att betalas ut under 2009.

Mona Hambraeus, Ekot
mona.hambraeus@sr.se

Hanna Birath, Ekot
hanna.birath@sr.se