Rökpauserna kostar miljoner

79 miljoner kr per år. Det kostar den arbetstid som rökare i länets kommuner använder för att röka på. Det visar nya beräkningar som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra.

Rökfri arbetstid är inte bara ett sätt att öka hälsan hos befolkningen i länet det bidrar även till att pengar kan frigöras till kommunal verksamhet. Nya beräkningar som gjorts på beställning av Statens folkhälsoinstitut visar att rökningen orsakar betydande kostnader för arbetsgivaren.

Arbetskraftskostnaden för en ”röktimme” ligger på i genomsnitt 282 kr baserat på en nationell medellön på 25 800 kr/mån. Två rökpauser per arbetsdag tar cirka 30 minuter. Kostnaden för ”röktid” blir då 31 300 kr per rökare och år. En rökare har även i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke-rökare, vilket kostar arbetsgivaren 13 700 kr per rökare och år. Arbetsgivarens kostnad för rökningen blir därmed totalt 45 000 kr per rökare och år.