Föräldraprotest i Trosa

Ett sextiotal föräldrar i Trosa protesterar nu mot att barngrupperna inom barnomsorgen blir större.
I ett upprop till Trosa kommun kräver föräldrarna att det som mest ska vara 16 barn i grupperna på dagis, och att personalen ska få en chans att hinna planera verksamheten. Föräldrarna menar bland annat att verksamheten blir mycket sämre om inte deras krav uppfylls.