Falun

Åter värnpliktiga på Dalregementet

Snart 10 år efter nedläggningen av värnpliktsutbildningen vid Dalregementet, så återupptas den igen. Falun kommer tillsammans med 13 andra orter att utbilda två plutoner under 2010, efter ett riksdagsbeslut som fattades tidigt i somras.

Rekryteringsprocessen är nu i full gång för att få frivilliga killar och tjejer till soldatutbildningen, berättar PG Eklöf som är press- och informationsansvarig vid Dalregementsgruppen.

– Vi är jätteglada häruppe. Ska försvaret finnas kvar över ytan, ett nationellt försvar värt namnet, så måste det vara en lokal utbildning och rekrytering, säger PG Eklöf.

Utbildningen är tre månader lång och i dagsläget finns det över 400 intresseanmälningar, varav 194 av dem är från tjejer.

Under 2010 kommer det att finnas plats för 64 soldater sammanlagt på Dalregementet och om detta går bra hoppas försvaret på att det här är något som kommer att bli permanent.

Att just Falun blev en av 14 platser i landet där utbildningen kommer att ske tror PG Eklöv beror på att Falun ligger på framkant.

– Vi tar åt oss centrala utbildningar som genomförs i Falun och när det här skulle prövas för tre år sedan så bad vi om att få vara en av försöksplatserna. Den framgångssagan 2006 och 2007 har nog bäddat till att vi är en av de 14 platser i landet som gör det här nu, säger PG Eklöf.

Tror du att det här gör att intresset för att göra värnplikt får ett uppsving?
– Ja det tror jag. Jag tycker att de här siffrorna, 421 intresseanmälningar, talar sitt tydliga språk för att intresset finns.

Och hur ser du på det?
– Det är en utmaning för oss alla här på gruppen. Vi kommer att avsätta tre officerare på heltid för att rulla runt den här plutonen. Jag tror att vi alla ser fram emot det här med glädje, även om det kommer att innebära fullt drag här efter nyår.

Malin Helldner
malin.helldner@sr.se