Regeringen vill begränsa bonusförmåner

Det blir inte helt stopp för bonusprogram för chefer i statliga företag - men regeringen vill begränsa dem.
De nya riktlinjerna presenterades på måndagen av näringsminister Leif Pagrosky idag. Han säger att bonusprogram i statliga företag bör undvikas, men om de ändå införs gäller nya villkor: Om en styrelse vill införa bonuspogram kan det röra sig om högst två månadslöner, och för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt, så måste bolaget gå med vinst. Det här gäller alltså bolag där staten äger hela bolaget, men även i de bolag som är börsnoterade och där staten äger en större eller mindre del, så hoppas Leif Pagrogsky att de här riktlinjerna kan få gehör. Men enligt näringsminsitern kan det finnas undantag för reglerna till exempel banksektorn.