Arbetsmarknad

Färre lärartjänster i länet

Under sommaren har antalet utlysta lärartjänster halverats i Sverige, jämfört med förra året. I Västra Götaland är det framförallt tjänsterna som förskollärare som har minskat.

Vänersborg och Trollhättan är de två kommuner som dragit ner mest på lediga tjänster i Fyrbodal. Det vsiar statistik som fackförbundet Lärarförbundet tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Det är framförallt tjänsterna som förskollärare som har blivit färre.

Lysekil är en av de kommuner som anställer mycket färre lärare än förra året. Där säger Mary Bergarth vid bildningskontoret att kommunen under en längre period har anpassat skolorna efter ett lägre elevantal.

Bland annat har man ökat klasstorlekarna. Därför blir det färre tjänster utan att kommunen behövt säga upp några läarer. Dessutom har kommunen avvaktat med att ersätta tjänster efter pensionsavgångar.

Statistiken visar situationen för maj, juni och juli. Det är då de nyutexaminerade läararna börjar söka jobb och det är de som får det besvärligast när arbetsmarknaden viker.