influensan

Försiktig positivism till extramiljard

Regeringen avsätter en miljard kronor till landstingen för kostnader för den väntade pandemin. Beslutet motiveras bland annat med att spridningen av den nya influensan utgör en extraordinär situation som dessutom sammanfaller med en kraftig konjunkturnedgång.

– Det är bra men det borde kommit betydligt tidigare och regeringen borde stå för hela vaccineringskostnaden. Men räknar vi om det till Västragötalandsregionen är kostnaden för vaccinet 200 miljoner kronor. Vi är i en väldigt besvärlig ekonomisk situation, säger Roland Andersson, Västra Götalandsregionens socialdemokratiske ordförande

– Utifrån att detta är en pandemi finns ett värde i att alla vaccineras, det borde finnas ett riksintresse och då borde staten ta sitt ansvar. Och det gör man ju nu delvis, säger Roland Andersson.