ETER TISDAG 25 AUGUSTI

Inget tillstånd för Norderstrandsservering

Framtiden för strandserveringen Visby Beach Club på Norderstrand är oviss. Miljööverdomstolen tar inte upp fallet, vilket betyder att Miljödomstolens dom står fast.


Miljödomstolen har tidigare beslutat att upphäva den strandskyddsdispens som länsstyrelsen gav till Visby Camping AB, som äger anläggningen.
Det kan få till följd att den kanske måste rivas.

Reporter:
eleonor.svensson@sr.se

Planer på biogasanläggning i Roma avbryts

Gotlands Betodlare har beslutat att avbryta planerna på en gemensam anläggning för biogas i Roma. Tiden för att hinna utnyttja det ekonomiska stöd föreningen fått från EU går ut innan anläggningen hinner bli klar och samtidigt har efterfrågan på biogas försämrats.

Betodlarförenigen anser inte att det går att få lönsamhet på en mindre biogasanläggning. Det ekonomiska stöd föreningen fått för biogasanläggningen går nu över till det så kallade landsbygdsprogrammet och blir tillgängligt för betodlare fram till september nästa år.

Alla som odlade sockerbetor 2005 eller senare med odlingskontrakt gentemot Danisco ges möjlighet att söka investeringsstöd för investeringar som skall vara genomförda före den 30 september 2010. Det innebär att 270 odlare nu skall dela på 35 miljoner kronor, vilket blir 125 000 per odlare.

Reporter:
tommy.lundberg@sr.se

Miljööverdomstolen prövar stenbrott i Bunge

Miljööverdomstolen har inlett förhandlingar om Nordkalks planerade stenbrott vid Ducker i Bunge.
Första dagens förhandlingar började med en genomgång av den överklagade domen, och vad de berörda tycker om den. Därefter ska bolaget berätta vad det vill göra vid Ducker.
Förhandlingarna pågår resten av veckan, med bland annat ett besök på plats vid Ducker på torsdagen.

Det var i december 2008 som miljödomstolen sa nej till bolagets ansökan, bland annat av hänsyn till den unika naturen på platsen.
Domen överklagades av Nordkalk, och nu ska alltså frågan avgöras av Miljööverdomstolen.

Reporter:
jonas.neuman@sr.se

Åsa Torstensson invigde sjöräddningsbåt

Regeringen har tagit ett beslut som öppnat för konkurrens i färjetrafiken till Gotland, vilket kom som en överraskning för Destination Gotland som har avtal om trafiken med staten. Men det möter ingen förståelse från infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) som varit på Gotland för att döpa den nya sjöräddningsbåten Vitstjärna.

En annan aktuell fråga är de nya hårdare regler för hur mycket svavel fartygens bränsle ska få innehålla. Något som Gotlands Kommun ställer sig positiv till men som Sjöfartsverket i en rapport varnar för kan bli kostsamt för passagerarrederierna som kan bli tvungna att höja sina biljettpriser för att kompensera kostnaderna för sänkningen.

Reporter:
emma.eneström@sr.se