Fler kommunanställda slipper rök

Nästan var tredje kommun i landet har beslutat om att arbetstiden ska vara helt rökfri. Det är betydligt fler än vid förra mätningen 2007.

Här i länet har fullmäktige i Emmaboda Mörbylånga och Mönsterås fattat sådana beslut. Det visar en enkät som besvarats av 220 av landets 290 kommuner.

De kommunanställdas rökpauser kostar arbetsgivarna 2,6 miljarder kronor per år. Det motsvarar 6 000 heltidstjänster, enligt Statens folkhälsoinstitut. 

Beräkningen grundar sig på att rökare tar pauser motsvarande en halvtimme per dag för att röka och att de är sjukskrivna i snitt åtta dagar mer än ickerökare per år.

SR Kalmar
nyheter.kalmar@sr.se