Kultur och fritid

Gotlandsmusiken får mer pengar

Gotlandsmusiken får ytterligare en miljon kronor av kultur- och fritidsnämnden i Gotlands kommun. Det är en fördubbling mot det tidigare bidraget på en miljon.

Däremot får de gotländska föreningarna räkna med minskade kommunala bidrag framöver.

Bidragen minskar med totalt 2,5 miljoner nästa år och kultur- och fritidsnämnden ska nu gå ut till föreningarna och diskutera detta.

Slutligt beslut tas i oktober.