Trängselskatter närmar sig

Nu är göteborgspolitikerna överens om trängselskatten. Samtliga partier i Göteborgs kommunstyrelse ställer sig bakom huvudinriktningen i förslaget om finansiering av väg- och järnvägstunnlar i Göteborg, erfar Västekot.

Med en kortfattad overheadpresentation som enda underlag kan ett trafikpaket för 25-30 miljarder kronor imorgon godkännas i Göteborgs kommunstyrelse. I paketet ingår Västlänken (en genomgående järnvägstunnel), Marieholmstunneln (en ny älvtunnel för bilar), anslutningar och en del av Göta älvbron.

Regionen och kommunerna står för ena hälften, främst genom trängselskatt, och staten för den andra. Samtliga partier i kommunstyrelsen stöder huvudinriktningen i förslaget, erfar Västekot.

I nästa vecka vill regeringen ha OK från Västsverige för att projekten ska komma med i Banverkets och Vägverkets planer. Brådskan gör att kommunstyrelsen måste ta beslut senast om en vecka. En liknande press ligger på den regionala beredningsgrupp (BRU) som sammanträder redan nu på torsdag.

Var betalstationerna ska finnas, vad passagerna ska kosta och mycket annat är oklart, men det ska snabbutredas så att ett detaljerat (finansierings- och genomförande-) avtal kan godkännas före den 1 november.

För partierna handlar det om en politisk balansakt: Den borgerliga oppositionen i Göteborg har varit emot trängselskatt, men är nu för; socialdemokraterna har lovat folkomrösta om trängselskatt, men så blir det inte. Och Miljöpartiet vill inte ha biltunneln, men ställer sig i kommunstyrelsen ändå bakom paketet, säger kommunalrådet Kia Andreasson till Västekot.