Halmstad

Ingen ny gymnasieskola

Det blir ingen ny gymnasieskola som ersätter dagens Kattegattgymnasium i Halmstad.

Lokalerna är gamla och slitna och tidigare har kommunens ledande politiker sagt att gymnasiet ska ersättas med två nya skollokaler. En för de teoretiska ämnena och en för de praktiska. Det beräknades gå på 500 miljoner kronor. 

Men på grund av att man nu har mindre pengar så ändrar politikerna beslutet till att man ska förbättra lokalerna. Något som inte får kosta mer än 150 miljoner.