Klagar över Visbybuller

En boende i Visby innerstad vill att kommunen inför ett generellt förbud mot musik på uteserveringar efter klockan 23 och att dörrar och fönster på restaurangerna ska vara stängda där det förekommer högtalarförstärkt musik.
Fastighetsägaren anser att musikvolymerna i innerstan trappats upp de senaste året. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i princip beslutat att musiken inte ska höras utanför den egna verksamheten nattetid. Men så är det inte i verkligheten. Dessutom sprids ljudet på ett nyckfullt sätt, vilket innebär att ljudet kan uppfattas högre en bit bort från ljudkällan. Fastighetsägaren känner sig rättslös och påpekar också att utdömandet av böter bevisligen inte har effekt eftersom överträdelserna fortsätter år efter år. Fastighetsägaren vädjar nu till kommunen att göra det möjligt för "vanliga människor" att bo kvar i Visby innerstad sommartid. Och att kommunen ser till att gränsvärdena följs.