västerås

Fler än läkare borde kunna intyga sjukfrånvaro i gymnasiet

Efter den senaste tidens debatt om läkarintyg till gymnasieelver i Västerås, säger läkaren Christer Berglund som arbetar inom skolhälsovården att fler än läkare borde kunna intyga sjukfrånvaro.

Alla gymnasieelever i Västerås måste från och med nu skaffa läkarintyg om de är sjuka längre än sju sammanhängande dagar eller fler än sex tillfällen per läsår.

Men igår kunde P4 Västmanland berätta att Landstinget Västmanland anser att familjeläkarna har annat att göra än att skriva ut intyg.

Västerås skolhälsovård har tre läkare på kommunens gymnasieskolor. En av dem, Christer Berglund, har suttit i en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till när det gäller hanteringen av sjukfrånvaro, och han tycker att fler än en läkare ska kunna intyga.

– Om man kan intyga på något vis, muntligt eller skriftligt, som sköterska, kurator eller läkare på elevhälsoteamet så är ju det förstås giltigt. Det är ju det allra bästa för vi är ju en del av skolan. Renodlat läkarintyg klarar vi inte med dagens resurser, säger Christer Berglund.