Sida-chef positiv till utredning av bistånd

Sida-chefen är positiv till hårdare tag mot korruption medan Socialdemokraterna är kritiska. Tidigare i dag har vi berättat att biståndsminister Gunilla Carlsson tillsätter en snabbutredning för att kan minska korruptionen inom biståndet. Sida:s generaldirektör Anders Nordlund är positiv till initiativet, men tror inte att korruptionen går att utrota helt och hållet.

– Det är väldigt viktigt att ha de här principerna och att på olika sätt jobba för att minska riskerna för korruption och prata öppet om detta. Vi får heller inte vara naiva och tro att vi kan vaccinera oss från på något sätt och vis mot korruption, att det aldrig kommer att förekomma. Det förekommer i Sverige, det förekommer i Europa och det förekommer definitivt i de länder där vi arbetar.

Sida-chefen har i år fått se biståndet krympa som ett resultat av den ekonomiska krisen. Nu deklarerar alltså biståndsministern att hon inte är nöjd med korruptionsbekämpningen, trots strängare regler för återrapportering. Hon vill se tio konkreta förslag mot korruption som hon kan presentera den nionde december. Men Socialdemokraternas talesperson i biståndsfrågor, Kenth Härstedt tror att biståndsministern i själva verket är ute efter något helt annat.

– Vi vet att moderaterna vill sänka biståndet och ständigt använder varje möjlighet till att ifrågasätta biståndets möjligheter att verka. Med tanke på hur mycket utvärderingar vi ändå har kring svenskt bistånd så är det förvånansvärt lite som kommer fram om hur svenskt bistånd missutnyttjas.

Men enligt biståndsminister Gunilla Carlsson är korruptionen ett stort problem. Hon säger att hon vill veta säkert att biståndet inte gör mer skada än nytta.

– Det finns tecken på att biståndet kanske har bidragit till korruption, omedvetet självklart. Alla de riskerna måste undanröjas. Så jag måste också kunna titta svenska skattebetalare i ögonen och kunna säga att biståndet når fram.

Hur stor är sannolikheten att det slutar i mindre resurser till svenskt bistånd?

– Det är inte huvudsyftet men om vi inte vill ta oss an den stora utmaningen som korruption inom biståndet är, då är det ett sätt att inte se till att de resurser som finns når fram, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se