Kampanj för fler familjehem i länet

Länets kommuner vill rekrytera fler familjehem, särskilt för äldre barn och tonåringar. I dag öppnar upplysningstelefonen för dem som vill ta reda hur det är att vara familjehem.
Målet är att 1000 personer ska ringa och ta reda på hur det är att var familjehem och att sedan finna 100 familjer som vill vara familjehem. Efter det blir det utredning och utbildning av de blivande famljehemmen