Mobiltelefonspel ska spara energi

Med ett spel i mobilen ska ungdomar i Eskilstuna lockas att bli mera miljövänliga. Genom att samla poäng på energisparande åtgärder i hemmet ska 12-16-åringar triggas att tävla mot varandra och dessutom dra med sig sina familjer. En viktig del i det här spelet är att man även ska kunna fjärravläsa hemmets elmätare via mobilen. Bakom kampanjen står Energikontoret i Mälardalen och forskningsinstitutet Interactive Institute. Karin Torstensson på Interactive Institute hoppas att man genom den här nya plattformen ska kunna nå ungdomarna på deras egen planhalva.