Andelen rökare sjunker i Sverige

Sverige är först med att klara världshälsoorganisationen WHO:s mål att andelen rökare ska vara lägre än 20 procent.
I Sverige röker 16 procent av männen och 19 procent av kvinnorna varje dag. Det är den lägsta siffran bland industriländerna. Resultatet bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Siffrorna visar också att andelen svenska män som röker har halverats sedan 1980, från 36 procent till 16 procent. Under samma period har kvinnornas rökning minskat från 29 till 19 procent.