Ovanåker

Han jagar nazistsymboler

Just nu pågår en inventering av rasistiska och nazistiska symboler i Ovanåkers kommun. Undersökningen är ett led i det brottsförebyggande arbetet och en viktig åtgärd för att förhindra att grov brottslighet får fäste.

- Sådana symboler får helt enkelt inte förekomma. Därför letar jag dem på anslagstavlor, busskurer och alla andra ställen där de kan förekomma.

Det säger brottsförebyggare Christer Skoglund vid Ovanåkers kommun som aktivt åker runt och spanar efter rasistiska och nazistiska symboler var helst de kan dyka upp.

Den aktiva spaningen är ett arbete som Christer Skoglund började med redan förra året och tycker det är viktigt att hitta de som ligger bakom symbolerna så fort som möjligt. Annars riskerar de bakomliggande åsikterna få både fäste och spridning, vilket i sämsta fall kan leda till grövre brottslighet.

Ett återkommande problem
Enligt Christer Skoglund är det välbekant att rasistiska och nazistiska symboler poppar upp med jämna mellanrum, något som särskilt brukar märkas i skolorna. Just för tillfället verkar det emellertid ganska lugnt, säger han.

- Det förekom oftare för något år sedan. Men vi vill ändå befinna oss i frontlinje och stävja ofoget i tid.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se