Professor varnar för nedläggning av BB

Professorn i gynekologi och obstetrik vid Huddinge sjukhus Magnus Westergren varnar nu landstinget för att lägga ned förlossningsavdelningen vid Västerviks sjukhus. Förlossningskomplikationer kräver snabb vård. De långa resor som gravida kvinnor tvingas till vid en stängning av Västervik innebär en klart ökad medicinsk risk för både mödrar och barn, skriver Magnus Westergren i ett brev till landstingsråden i Kalmar.