Just nu

Lycksele

Lycksele flygplats bör ha jourberedskap

Lycksele och Gällivare flygplats bör enligt landstinget finnas med i den grupp om flygplatser med dygnet runt beredskap. Transportstyrelsen har föreslagit att det på tio orter i landet ska finnas flygplatser med jourberedskap för sjuktransporter, räddningsinsatser, polis och andra viktiga transporter.

I norra sjukvårdsregionen är det idag bara Umeå flygplats som har dygnet runt bemanning.

I remissyttrande till Transportstyrelsen välkomnar landstinget att beredskap även bör finnas på Kiruna, Luleå, Östersund och Sundsvalls flygplatser.

Men för att alla medborgare i regionen ska ha god tillgång till akutsjukvård vill landstinget att även Gällivare och Lycksele flygplats får jourberedskap.

På flygplatsen i Lycksele har ambulanshelikoptrar omkring 550 uppdrag/år.