Vårdsatsningen räckte inte

Regionens satsning på den palliativa vården - vård i livet slutskede - resulterade bara i fyra nya vårdplatser, istället för åtta vilket först var tänkt.

Efter att ett palliativt centrum inrättats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, räckte pengarna helt enkelt inte till.

Överläkare Ulla Molander, enhetschef på den palliativa enheten på Sahlgrenska, säger att det behövs flera nya avdelningar för att täcka vårdbehovet.

– Man behöver två kanske tre nya avdelningar totalt, och dessutom lasarettanslutna team från hemsjukvården som kan åka hem till patienterna och hjälpa dem dygnet runt, säger hon.

De som behöver den pallativa vården är patienter som lider av en obotlig sjukdom.

På den palliativa avdelningen får de symptomlindrande behandlig och deras anhöriga får stöd för att klara den svåra situationen. Men trots den senaste satsningen så är det fortfarande långt ifrån alla som får kvalificerad vård i livets slutskede.

– Ett av bekymren med Göteborgsområdet är att hemsjukvården ser så olika ut i olika delar av staden. I exempelvis västra och vissa delar av centrala Göteborg har man den avancerade hemsjukvården som är läkarledd. Det ger en stor trygghet för patienterna. I många andra delar finns ingen tillgång till läkare i hemsjukvården. Där kan läkare endast i undantagsfall göra hembesök, säger Ulla Molander.

– Vad jag efterlyser är att man bygger upp hemsjukvården i Göteborg och gör den jämlik över hela området.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se