Landstinget

Carema och landstinget möts i rätten

Tingsrätten ska avgöra frågan om den fordran på tre miljoner kronor som vårdföretaget Carema anser sig ha på landstinget.

Det är Kronofogden som inte kan driva in pengarna och nu har överlämnat ärendet för en rättslig prövning, eftersom landstinget i sin tur anser sig ha en fordran på Carema på motsvarande belopp.

Det hela handlar om uppsägningslöner i samband med avvecklingen av vårdplatser i Kristinehamn och Säffle.