Sundsvall

Vindkraft planeras i Holm

Fem vindkraftverk planeras på Nötåsen norr om Holm, Sundsvalls kommun. Det är Svenska Vindbolaget AB som ansökt om bygglov för snurrorna. Totalhöjden på verken planeras till 160 meter och maximal rotordiameter 105 meter. Verkens effekt motsvarar elförbrukningen till omkring 5000 villor.